|

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pradeda 2017 m. vykdyti kultūros paveldo paveldotvarkos programas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pradeda vykdyti kultūros paveldo paveldotvarkos programas, kurias, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, paveda Kultūros ministras. 2017 metais bus įgyvendinamos šios programos:

Paveldotvarkos;
Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo;
Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms;
Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo.

Puslapis kraunasi...