|

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-159 „DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.02.01:2014 „TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-159 „DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.02.01:2014 „TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Plačiau »
|

KM įsakymas Nr. ĮV-202 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. ĮV-205 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"

KM įsakymas Nr. ĮV-202 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. ĮV-205 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"

Plačiau »
Puslapis kraunasi...